Friday, July 27, 2018

Greek - Counting to Thirty Nine


We counted to 29 in Greek, let's keep going!

30 τριάντα (triánta) - sounds like t-dee-AH-n-tah
31 τριάντα ένα (triánta éna) - sounds like t-dee-AH-n-tah AY-nah
32 τριάντα δύο (triánta dýo) - sounds like t-dee-AH-n-tah DEE-y-oh
33 τριάντα τρεις (triánta treis) - sounds like t-dee-AH-n-tah t-day-ss
34 τριάντα τέσσερις (triánta tésseris) - sounds like t-dee-AH-n-tah TAY-say-dee-ss
35 τριάντα πέντε (triánta pénte) - sounds like t-dee-AH-n-tah PAY-n-tay
36 τριάντα έξι (triánta éxi) - sounds like t-dee-AH-n-tah AY-k-see
37 τριάντα επτά (triánta eptá) - sounds like t-dee-AH-n-tah ay-p-TAH
38 τριάντα οκτώ (triánta októ) - sounds like t-dee-AH-n-tah oh-k-TOH
39 τριάντα εννέα (triánta ennéa) - sounds like t-dee-AH-n-tah eh-NEE-y-ah

center for the greek language
(from: wikipedia - center for the greek language)

ASL: thirty, thirty one, thirty two, thirty three, thirty four, thirty five, thirty six, thirty seven, thirty eight, thirty nine

Italian: Trenta, trentuno, trentadue, trentatré, trentaquattro, trentacinque, trentasei, trentasette, trentotto, trentanove

German: einunddreißig, zweiunddreißig, dreiunddreißig, vierunddreißig, fünfunddreißig, sechsunddreißig, siebenunddreißig, achtunddreißig, neununddreißig

Spanish: treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve

French: trente et un, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, trente-cinq, trente-six, trente-sept, trente-huit, trente-neuf